Шароње

Издвојено одељење у Шароњу је удаљено од матичне школе 6,5км, школу похађају ученици од првог до осмог разреда. Школа поседује 6 учионица, зборницу, библиотеку и кабинет информатике.