O нама

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

Основна школа „Растко Немањић“ у Дежеви, почела је са радом школске 1923/1924. године и до 1954. године ради као основна школа (четвороразредна). Школске 1954/1955. године па даље је потпуна основна школа (осмразредна).

Од 1923/24.  до 1980. године ради под називом „Основна школа у Дежеви“ (школске 1957/1958 год. као матична школа (осмразредна) у Дежеви са одвојеним одељењима у Косурићу и Тушимљи. Затим школске 1959/1960. године као матична осморазредна школа у Дежеви са седам издвојених одељења, а пред крај 1968. године са десет издвојених одељења.Назив школе се 1980. године мења у ОШ „Александар Стојановић – Лесо“ у Дежеви, а од 2016. године у ОШ „Растко Немањић“ и под овом називом сада ради.

Школа у Постењу (са издвојеним одељењима Грађановићи, Бања и Завод Бања) је 18.03.1983. године припојена школи у Дежеви. Школа у Грађановићу престала је са радом 1983. године. Школа је основана решењем бр. 1527/1 од 1962. године и уписана је у Краљеву под решењу бр. УС 333/73. од 14.02.1974. године регистрациони лист бр. 456.

Школска мрежа је веома разграната и обухвата територију четири месне заједнице: Дежева, Шароње, Постење и Врановина. Школа има тренутно 8 одвојених одјељења (2018. године) и то: Постење, Бања, Завод Бања, Ковачево, Кузмичево, Витош, Врановина и Шароње. У Дежеви, Постењу и Шароњама и Заводу Новопазарска Бања су потпуне основне школе. У Заводу Новопазарска Бања, васпитно-образовни рад обавља се са ученицима ометеним у телесном развоју (дистрофичари).

Издвојена одељења су доста удаљена од матичне школе у Дежеви и то:

Ковачево 4,5 км,
Шароње 6,5 км,
Кузмичево 9,5 км,
Врановина 4 км,
Постење 9 км,
Завод Новопазарска Бања 11 км,
Витош 10 км.